Johdanto
Infrastruktuuri
Henkilöstö
Palvelut
Tyoskentely Villademarissa
Päiväkeskus
Linkit
Valokuvagalleria
Oleskeluhinnat
Rahoitus
Haz clik para aumentar
Kahden hengen huone
Haz clik para aumentar
Seurustelutilat
Haz clik para aumentar
Toimintaterapiatilat
Haz clik para aumentar
Uimala
Haz clik para aumentar
Fysioterapia
 
KuvausSijaintiYhteystiedotTavoitteet  

Rahoitus:  

SELVITYS MAHDOLLISUUKSISTA RAHOITTAA
OLESKELU VILLADEMARISSA

On olemassa useita mahdollisia tapoja rahoittaa oleskelu Villademarissa.

Jos haluatte yksityiskohtaisia tietoja, ottakaa yhteys palvelukodin hallintoon tai lähettäkää sähköpostia osoitteella hector.costa@villademar.com.

Kaikki rahoitusmuodot perustuvat irtaimen tai kiinteän omaisuuden käyttämiseen kokonaan tai osittain.


  • Elinikäiseen sopimukseen perustuva malli. Tämän mallin mukaisesti lasketaan elinikäisen oleskelun nykyinen arvo Villademarissa ja luovutetaan vastaava osa omaisuudesta Villademarille tai tämän nimämälle osapuolelle, siten että vastineeksi Villademar sitoutuu tarjoamaan majoituksen, ylläpidon ja kaiken mahdollisen huolenpidon asianosaiselle koko hänen elämänsä ajan.
    Tämän mallin periaatteena on vaihtaa omaisuutta ja saada vastineeksi elinikäinen hoito. Mallia voidaan myös muunnella paremmin soveltuvaksi jokaisen yksilölliseen tilanteeseen. Mallin erilaisia muunnelmia ovat lahjoitus kuluvähennyksineen sekä sopimus elinkorosta.

  • Eläke ja kiinnelaina -malli voidaan toteuttaa vain kiinteän omaisuuden suhteen. Mallin mukaisesti myönnetään määräaikainen tai elinikäinen laina, jonka voimassa ollessa rahoituslaitos huolehtii Villademarin kuukausimaksuista. Sopimuksen päätyttyä, erääntymisen tai asukkaan kuoleman johdosta, perilliset voivat valita maksavatko he velan rahoituslaitokselle, lyhentävätkö he kiinnelainaa rahoituslaitoksen kanssa sovittujen vuosien ajan vai jättävätkö he kiinteän omaisuuden rahoituslaitokselle.

  • Kiinteistön uudelleenarviointia ja siitä saatavaa tuloa koskeva malli. Tämän mallin mukaisesti rahoituslaitokselle annetaan mahdollisuus ostaa kiinteistö sen nykyiseen arvoon. Rahoituslaitos määrittää maksettavan elinkoron suuruuden kiinteistön uudelleenarvioinnin ja asianosaisen eliniänodotteen perusteella. Asianosaisen kuoltua perilliset voivat myydä asunnon ja saada vain vaihtoehdossa määrätyn arvon tai säilyttää kiinteistön omistuksessaan ja vastata erosta, joka on markkina-arvon ja vaihtoehdossa esitetyn arvon välillä, joko maksaen käteisellä tai ottaen kiinteistöa koskevan kiinnelainan.

Mitä tahansa mallia sovellettaessa Villademar avustaa vain käytännön toimenpiteiden helpottamisessa. Vakuutusmatemaattisista arvioista, rahoituslaskelmista ja omaisuuden arvioinnista huolehtivat valtuutetut asiantuntijat, joka nauttivat kaikkien asianosaisten luottamusta.