Johdanto
Infrastruktuuri
Henkilöstö
Palvelut
Tyoskentely Villademarissa
Päiväkeskus
Linkit
Valokuvagalleria
Oleskeluhinnat
Rahoitus
Haz clik para aumentar
Kahden hengen huone
Haz clik para aumentar
Seurustelutilat
Haz clik para aumentar
Toimintaterapiatilat
Haz clik para aumentar
Uimala
Haz clik para aumentar
Fysioterapia
 
KuvausSijaintiYhteystiedotTavoitteet  

Kuvaus:  

Villademarin kansainvälinen vanhojen ihmisten palvelukoti on vastikään rakennettu yksityinen laitos, jossa asiantunteva ja monia ammattialoja edustava henkilökunta pyrkii huolehtimaan vanhoista ihmisistä kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti.
 • Kenelle vanhojen ihmisten palvelukoti on tarkoitettu? Hakijoiden on oltava yli 60-vuotiaita. He voivat olla minkä tahansa maan kansalaisia, kuulua mihin tahansa uskontokuntaan tai yhteiskuntaluokkaan, ja he haluavat asua jatkuvasti tai väliaikaisesti palvelukodissa, joka on suunniteltu heidän tarpeitaan varten. Hakijan seuralaiset, de facto ja de jure, voivat olla alle 60-vuotiaita.


 • Kuinka suuri vanhojen ihmisten palvelukoti on? Käytössä on 222 paikkaa, joista 95 on kahden hengen huoneita ja 32 yhden hengen huoneita. Lisäksi erityisyksiköissä on käytössä 14 muuta vuodepaikkaa saattohoitovaiheessa oleville tai vakavasti sairaille potilaille heidän erityistarkkailuaan varten. Lisäksi on paikkoja ulkopuolisille, jotka oleskelevat päiväkeskuksessa.


 • Mikä on laitoksen rakenne? Villademariin kuuluu neljä erillistä rakennusyksikköä, jotka ovat yhteydessä toisiinsa, jotta asukkaista olisi helpompi huolehtia ja heidän olisi mukavampi asua yhdessä. Ensimmäinen yksikköon tarkoitettu hyväkuntoisille ja omatoimisille ihmisille, jotka eivät ole riippuvaisia lääkäristä tai psykologista ja niille, jotka haluavat lyhytaikaista (ei jatkuvaa) oleskelua. Toinen ja kolmas yksikkö on tarkoitettu vanhuksille, jotka tarvitsevat kokonaan tai osittain apua. Lopuksi neljäs yksikkö on suunniteltu vaikeavammaisille ja kroonisesti sairaille, jotka tarvitsevat jatkuvaa huolenpitoa.


 • Kuinka palvelukoti on suunniteltu? Henkilökunta on asianmukaisesti pätevöitynyttä, erikoistunutta ja kokenutta gerontologian alalla. Henkilöstö on tarkkaan suunnitellut palvelukodin rakentamista ja organisaatiota, voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja noudattaen asiantuntevien gerontologien ohjeita.


 • Kuinka paljon maksaa oleskelu Villademarissa? Hinta määräytyy suuresti sen perusteella haetaanko yhden vai kahden hengen huonetta. Hintaan sisältyvät palvelukodin kaikki palvelut ilman mitään yllätyksiä tai lisämaksuja kuukauden lopussa. Ainoat lisämaksut peritään erityisapua tarvitsevilta tai vaikeavammaisilta (5%). Erikseen maksetaan kampaamosta, puheluista, erikoislääkärien vastaanotoista (jalkojen hoito, hammaslääkäri, silmälääkäri, jne.) ja palvelukodin ajoneuvojen käytöstä yksityisiin tarkoituksiin (mikäli ajoneuvoja ja henkilökuntaa on saatavana).


 • Mikä on lyhyin mahdollinen oleskeluaika? Lyhyin mahdollinen oleskelu on määritelty viikon pituiseksi.


 • Koska voi saapua paikalle? Uudet asukkaat voivat saapua maanantaista perjantaihin kello 11.30-13.30 ja kello 16.30-18.30. Asiakas voi lähteä palvelukodista minä tahansa viikonpäivänä maksettuaan laskunsa palvelukodin johdolle tai hallinnolle ja ilmoitettuaan asiasta hoitohenkilökunnalle.


 • Mitä virallisia papereita tarvitaan paikalle tultaessa? Alkuperäinen henkilöllisyystodistus ja sen kopio, alkuperäinen sosiaaliturvakortti ja sen kopio, alkuperäinen lääkärin tai sairaalan antama todistus tai sen kopio sekä selvitys otettavista lääkkeistä tai saatavasta hoidosta. On välttämätöntä laatia lääkkeiden nimiluettelo ja kertoa koska ne otetaan. On annettava yhteyshenkilön henkilöllisyystodistuksen kopio (läheinen sukulainen tai ystävä) ja uuden asukkaan passikuva. Ennakkoilmoittautuminen on tehtävä asianmukaisesti ja kerrottava saapumispäivä ja -aika.


 • Mitä vaatteita ja henkilökohtaisia tavaroita suositellaan oleskelun ajaksi? On hyvä tuoda ainakin viidet vaihtovaatteet joka vaatekappaleesta. Virtsanpidätyskyvyttömyydestä kärsiviä kehotetaan tuomaan mukanaan kymmenen paria vaihtoalusvaatteita. Kaikkiin vaatteisiin on merkittävä nimen kolme alkukirjainta, jotta vaatteet eivät katoaisi pesulassa.


 • Kuinka maksut suoritetaan? Maksun voi suorittaa palvelukodissa oleskelun seitsemän ensimmäisen päivän aikana. On suositeltavaa antaa maksu automaattiseen maksupalveluun ja sitä varten tarvitaan tilinnumero. Asiakkaan on myös otettava yhteyttä pankkinsa maksupalveluun.


 • Onko välttämätöntä tuoda lääkkeet ja vaipat mukana? Ainakin kolmen ensimmäisen päivän lääkkeet on tuotava mukaan, jotta palvelukodille jää aikaa tilata lääkkeet apteekista. Kuukauden kestävää tai sitä lyhyempää oleskelua varten on tuotava vaipat (sekä päivä- että yövaipat) oleskelun ajaksi. Yli kuukauden oleskelua varten palvelukoti hankkii vaippoja sosiaaliturvakeskuksen kautta.


 • Onko tuotava pyörätuoli, rollaattori tai muita teknisiä apuvälineitä? Mikäli asiakas palvelukotiin tullessaan tarvitsee apuvälineitä liikkuakseen, ne on tuotava mukana ja mieluiten siten, että niihin on merkitty sukunimi ja etunimet. Mikäli asukas oleskelunsa aikana alkaa tarvita apuvälineitä, palvelukoti huolehtii niiden hankkimisesta ja sosiaaliturvatuen anomisesta asiakkaan maksaessa kulut.


 • Mitä tapahtuu, jos asukas joutuu sairaalaan? Palvelukoti huolehtii tarvittaessa sairaalaan toimittamisesta (tarvittaessa myös ambulanssikuljetuksesta), mutta kun potilas on siirretty sairaalaan, palvelukodin vastuulla ei ole enää lähettää avustajia paikalle. Perhe tai sopimuksessa mainittu yhteyshenkilö on siitä lähtien vastuussa potilaasta.


 • Voiko asukas poistua palvelukodista? Kyllä, mikäli asukas on henkisesti ja fyysisesti hyvässä kunnossa, mikä on todettu alussa tehdyissä tutkimuksissa. Näissä voidaan osoittaa, että asukas on omatoiminen, eikä ole vaaraa, että hän eksyy tai joutuu muunlaiseen vaaratilanteeseen.


 • Voiko auton tuoda mukana? Parkkipaikkoja on rajattu määrä rakennuksen takana olevalla kadulla ja ne täytetään hakemisjärjestyksessä.


 • Minkälaisia retkiä järjestetään? Joka viikko järjestetään kaksi retkeä lähiseuduille ja ne toteutetaan mikäli osallistujia on riittävästi. Jos palvelukodin käytössä olevat ajoneuvot tulevat täyteen, retkille järjestetään useita vuoroja. Kesäaikaan järjestetään useita viikottaisia retkiä lähiseudun uimarannoille.


 • Koska lääkäri tapaa uuden asukkaan? Jos asiakas saapuu perjantaina, lääkärinvastaanotto on seuraavana maanantaina. Muissa tapauksissa lääkärissä käynnit ovat tuloa seuraavana päivänä.


 • Onko olemassa vierailuaikoja? Kaikkina viikonpäivinä voi vierailla kello 12-13 ja 16-20. Aikataulun tarkoituksena on se, etteivät vierailu häiritse palvelukodin normaalia toimintaa, mutta erityistapauksissa vierailuajat ovat joustavia.